INFORMÁCIE A VÝHODY

ČLOVEK POTREBUJE TEPLO, ALE NIELEN TO

S úspornými plynovými kondenzačnými kotlami typov WBS, WBC, BBK, BSK a WGB Vám firma BRÖTJE ponúka špičkovú techniku priekopníka vykurovacej techniky. Je ideálna pre byty, viacpodlažné bytové a rodinné domy. Ale aj pre kompletné celky radových domov a objekty priemyselnej alebo občianskej vybavenosti. (ako napr. školy, obchody a pod.) Nie je rozhodujúce, či sa jedná o novú výstavbu, rekonštrukciu či modernizáciu. Vždy je však podstatné, že tepelnú pohodu a komfort teplej vody môžete získať modernejšie, úspornejšie a ekologickejšie – proste lepšie.

brötje kondenzačné kotly

Výhody, ktoré „sa počítajú“ a presvedčia:

 • Moderná technológia s dokonalou technikou, ktoré v spojení s reguláciou SIEMENS dosahujú najvyšších možných hodnôt účinnosti (normovaný stupeň využitia – 109%).
 • Jedinečné riešenie telesa výmenníka. Má konštrukčne zväčšený povrch zaisťujúci systematické chladenie vykurovacích plynov a optimalizovaný teplotný profil v jeho celom rámci. Výmenník je kompaktný odliatok, čo obmedzuje možnosť vzniku netesnosti spojov. Je vyrobený zo špeciálnej hliníkovo-kremíkovej zliatiny so zvýšenou schopnosťou odovzdávania tepla. Vysoký podiel kremíka zaručuje odolnosť proti kyslej kondenzačnej vode a tým aj výrazne predlžuje životnosť.
 • Elektronicky riadené čerpadlo (u modelov do výkonu 38 kW integrované) s možnosťou voliteľného rozsahu výkonu v závislosti na potrebe vykurovacieho systému.
 • Ekvitermická regulácia vrátane snímača a solárnej regulácie pre ohrev vody, sú štandardne súčasťou dodávky kotla.
 • Systém „Multilevel“ využíva pri výrobe kondenzačných kotlov maximálny počet univerzálnych dielov – obmedzenie počtu náhradných dielov, zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti, jednoduchosť servisu.
 • Jednotná (pre všetky typy kondenzačných kotlov) modifikovaná regulácia Siemens, ktorej jednoduchá obsluha je podporená textovým displejom, umožňuje integráciu do zostáv s alternatívnymi zdrojmi – solárny ohrev s podporou vykurovania, tepelné čerpadlá, automatické kotly na tuhé palivá.
 • Rozširujúca požiadavka na riadenie zmiešavaného okruhu je pri kotloch BRÖTJE vyriešená pomocou vstavaných modulov.
 • Všetky samostatné prevedenia kotlov možno pomocou rozširovacích sád doplniť do zostavy s externým zásobníkom TUV. V ponuke je aj variant kotla s prietokovým ohrevom alebo integrovaným 60 litrovým nerezovým zásobníkom. Alternatívne stacionárny s 95 a 160 litrovým vrstveným zásobníkom.
 • Pre odvod spalín využívajú všetky kondenzačné kotly BRÖTJE komplexný systém plastových odvodov spalín KAS 80 (80/125 popr. 110/160).
 • Vysoká precíznosť spracovania a kvalita použitých materiálov s dôrazom na pracovné pohodlie pri montáži a servise.
 • Nízka potreba priestoru – možnosť vďaka ich konštrukcii inštalovať napr. aj do výklenkov a univerzálne použiť do novostavieb aj pri sanácii starších budov, stacionárne zostava BBK má len 135 cm na výšku!
 • Spoľahlivosť je prakticky overená mnohoročným pôsobením na nemeckom trhu. Firma BRÖTJE ako jedna len z dvoch firiem v Nemecku získala pre svoje kotly 3x ocenenie – „SEHR GUT“ – známka kvality.
 • Kotly BRÖTJE sú maximálne šetrné k životnému prostrediu. Spĺňajú všetky emisné požiadavky platných i pripravovaných STN, hlboko pod limity známky „Modrý anjel“, ktorej sú tiež držiteľmi – menej ako 15 mg / kWh oproti 60 mg / kWh pre NOX a menej ako 5 mg / kWh oproti 50 mg / kWh u CO.
 • Regulácia kotla má samozrejme všetky servisné a ochranné funkcie ako je napr. ochrana proti Legionelle, protimrazová ochrana kotla aj budovy, občasné mimosezónne spustenie čerpadla.
výhody

výhody-mini_BJ07110805W

výhody a informácie