BRÖTJE EcoTherm WBS / WBC

Ekonomicky výhodný a priestorovo úsporný kotol predstavuje kompaktnú kondenzačnú techniku vykurovania s vysokou účinnosťou (normovaný stupeň využitia až 108-109%). Je ideálny pre byty, rodinné domy a vybavenie radových domov s individuálnym vykurovaním.

Ponúka skvelý komfort ohrevu teplej vody v kombinácii s externým zásobníkom a okrem toho je elegantný a veľmi tichý.

Hospodárna kondenzačná technika má rýchly nástup

 

EcoTherm Kompakt WBS – najvyšší komfort TÚV v kombinácii s externými zásobníkmi
(*) Alebo len pre vykurovanie

EcoTherm Kompakt WBC – dobrý komfort TÚV vďaka integrovanému tepelnému výmenníku

EcoTherm Kompakt
Prospekty, Cenníky
Návody na montáž a obsluhu
Technické informace
Regulácie, Hydraulické schémy

 

WHBS / WHBC WBS / WBC WGB do 38 kW WGB do 110 kW BBK BSK BGB SGB