Termíny školenia

ŠKOLENIE SLOVENSKO

pripravujeme

Ponúkame odpovede na Vaše otázky.

Podpora trvalého rozvoja značky je pre nás spojená s dôsledne vykonávanými vstupnými i pokračovacími teoretickými a praktickými školeniami, ktorými je tiež zabezpečené, že kvalitné výrobky sa pri uvádzaní do prevádzky dostanú naozaj tam, kde je to žiaduce – do vyškolených rúk odborných servisných firiem. Tie sa zoznamujú s možnosťami a spôsobmi riešenia jednotlivých konkrétnych aplikácií u koncových zákazníkov v špecializovaných a kompletne vybavených školiacich tepelných centrách. Firma BRÖTJE má taká školiace a výcvikové strediská nielen priamo vo vlastnom výrobnom závode v Rastede a v ďalších obchodných pobočkách aj zastúpeniach v rámci koncernu BDR, ale aj v partnerských obchodných firmách po celej Európe (napr. V Nemecku je to viac než 80 miest).

Detailné semináre o obnoviteľných zdrojoch a moderných nízko emisných vykurovacích systémoch BRÖTJE, ktoré leží teraz v ohnisku nášho záujmu, sú samozrejme organizované takisto aj mimo odborné školiace centrá a slúžia najmä pre projektantov, vlastné i partnerské obchodné tímy a zákazníkov – montážne firmy tak, aby mohla byť solídne rozvíjaná báza pre vzájomnú úspešnú spoluprácu v duchu hesla: „kto dobre pochopil, môže efektívne uspokojiť potreby zákazníka.“

V ČR sú zatiaľ k dispozícii 2 podobné školiace priestory, a to na Logistických centrách veľkoobchodov GC skupiny v Napajedlách a v Prahe. Tie sú vybavené okrem iného praktickými aj funkčnými modelmi kondenzačných kotlov a trenažérmi regulačnej a riadiacej techniky.

Záujemcovia o vstupné, obnovovacie či pokračovacie školenie sa môžu prihlásiť u ktoréhokoľvek predajcu GC skupiny alebo priamo na adrese: broetje@gienger.sk

termíny školenia