Termíny školenia

Ponúkame odpovede na Vaše otázky.

Podpora trvalého rozvoja značky je pre nás spojená s dôsledne vykonávanými vstupnými i pokračovacím teoretickými a praktickými školeniami, ktorými je tiež zabezpečené, že kvalitné výrobky sa pri uvádzaní do prevádzky dostanú naozaj tam, kde je to žiaduce – do vyškolených rúk odborných servisných firiem. Tie sú zoznamujú s možnosťami a spôsoby riešenia jednotlivých konkrétnych aplikácií u koncových zákazníkov v špecializovaných a kompletne vybavených školiacich tepelných centrách. Firma BRÖTJE má taká školiace a výcvikové strediská nielen priamo vo vlastnom výrobnom závode v Rastede a v ďalších obchodných pobočkách aj zastúpeniach v rámci koncernu BDR, ale aj v partnerských obchodných firmách po celej Európe (napr. V Nemecku je to viac ako 80 miest).

Detailné semináre o obnoviteľných zdrojoch a moderných nízko emisných vykurovacích systémoch BRÖTJE, ktoré leží teraz v ohnisku nášho záujmu, sú samozrejme organizované takisto aj mimo odborná školiace centrá a slúži najmä pre projektantov, vlastné i partnerské obchodné tímy a zákazníkmi – montážne firmy tak, aby mohla byť solídne rozvíjaná bázy pre vzájomnú úspešnú spoluprácu v duchu hesla: „kto dobre pochopil, môže efektívne uspokojiť potreby zákazníka.“

V SR sú zatiaľ k dispozícii 2 podobnej školiace priestory, a to na logistických centrách veľkoobchodov GC skupiny v Napajedlách a v Prahe. Tie sú vybavené okrem iného praktickými aj funkčnými modely kondenzačných kotlov a trenažéry regulačnej a riadiacej techniky. Záujemcovia o vstupné, obnovovaciu či pokračovací školení sa môžu prihlásiť u ktoréhokoľvek predajcu GC skupiny alebo priamo na adrese: broetje@gienger.sk

ŠKOLENIE SLOVENSKO

PRIPRAVUJEME ĎALŠIE TERMÍNY

ŠKOLENIE MORAVA A ČECHY

TERMÍNY ŠKOLENIA