Regulačná technika

Všetky funkcie kotlov BRÖTJE je možné nainštalovať, diagnostikovať a monitorovať pomocou integrovanej systémovej regulácie ISR-Plus. Regulačná technika je v rámci systému Multilevel spoločná všetkým kondenzačným a nízkoteplotným kotlom.

Nastavenie, obsluha a ovládanie pri uvedení do prevádzky a údržbe sa vykonáva vždy podľa rovnakej základnej schémy podľa hesla: „Raz sa naučiť – všetko pochopiť – všetko vedieť!“ Všetky informácie sú zobrazované na prehľadnom podsvietenom grafickom displeji v nekódovanom slovenskom texte. Pre diaľkové telefonické prepínanie kotlov BRÖTJE do vykurovacieho popr. pohotovostného režimu sa v regulácii ISR využíva kontakt H1.

K ďalšiemu jednoduchému rozšíreniu funkcií možno použiť vstavané AVS moduly, ktoré sú dopojené do ISR a pripojené konektorom. Pomocou zbernicového systému potom možno k ISR-Plus navyše pripojiť externé regulátory, a to aj v bezdrôtovom prevedení:

  • priestorové ovládače (Top) RGT – s jeho pomocou môžete úplne pohodlne diaľkovo ovládať všetky funkcie Vášho kondenzačného kotla BRÖTJE. Jedným pohybom ruky môžete kedykoľvek meniť nielen aktuálnu teplotu v miestnosti, ale aj nastavovať denné, týždenné alebo prázdninové programy až s 3 fázami vykurovania denne. Súčasne je možné regulovať a časovo programovať teplotu zásobníka TV, ochranu proti legionelle, program cirkulačného čerpadla, zadávať parametre prídavného vykurovacieho okruhu aj charakteristík vonkajšej teploty atď.
  • priestorový ovládač (Basic) RGB – slúži na meranie, zobrazenie a zmenu požadovanej hodnoty teploty v miestnosti. Je vybavený voličom prevádzkových režimov a tlačidlom prítomnosti

Integrovaná systémová regulácia ISR-Plus

Ďalšie videá
Regulácia ISR MODBM zbernicový modul Modbus

Regulácia RGT a RGTF jednotka diaľkového ovládania

Regulácia RGB termostat s diaľkovým ovládaním

Regulácia RGI izbový termostat s reguláciou kotla (OpenTherm)

IDA inteligentný digitálny ovládač s riadením cez mobilnú aplikáciu

RGP izbové zariadenie

RG-F bezdrôtový priestorový prístroj

Regulácia užívateľská príručka

GTW16/17 informácie k rozhraniu

IDA inteligentný digitálny ovládač s riadením cez mobilnú aplikáciu

RGP izbové zariadenie

RG-F bezdrôtový priestorový prístroj