BGB 50i, 70i, 90i, 110i

STACIONÁRNE KOTLY V MINIMÁLNOM FORMÁTU

Kompaktnejšie to už nejde. Prostredníctvom jednoznačne priestorovo úsporných kotlov BGB 49,5 – 110 kW je teplo vyrábané na ploche len 600 x 671 mm! To je fakt, ktorý ich robí zaujímavými pre použitie pri rekonštrukciách alebo v malých priestoroch.

Zároveň sú vhodnými stacionárnymi plynovými kondenzačnými kotlami pre ideálne použitie v obytných (viacgeneračných) domoch a priemyslových objektoch napr. s kotlovými kaskádami až do 400 kW. A s normovaným stupňom využitia až 109 % bodujú BGB tiež v oblasti hospodárnosti – BGB to je veľký objem hospodárne vyrobeného tepla na minimálnom priestore.

Hlavné výhody hovoriace v prospech zariadení

  • vykurovacie výkony v rozsahu 10 – 110 kW
  • extrémne hospodárne – normovaný stupeň využitia až 109 %
  • mimoriadny rozsah modulácie 20 – 100 % menovitého výkonu
  • kompaktná a priestor šetriaca konštrukcia, podstavná plocha iba 600 x 671 mm
  • integrovaná solárna regulácia s optimalizačným meraním výnosu
  • energeticky úsporná, komfortná prevádzka prostredníctvom ekvitermnej regulácie ISR-Plus
  • pripravené pre vstavanie vysoko efektívneho čerpadla (príslušenstvo)

Ďalšie informácie nájdete v priloženom letáku.

brötje bgb do 110 kW 2019

Leták na stiahnutie

broetje bgb do 110 kw 2019 řez

BGB 50i, 70i, 90i a 110i – stacionárne kondenzačné plynové kotly, s 2 miestami pre rozšírenie regulácie pomocou rozširovacích AVS modulov napr. o 3 samostatné zmiešavané vykurovacie okruhy, solárny okruh a komunikačný modul pre napojenie na externú reguláciu. Kotly je možné riadiť aj z iných nadradených regulácií pomocou napätia 0-10V bez nutnosti doplnenia ďalšieho prevodníka. Možnosť ohrevu teplej vody v externom zásobníku pomocou trojcestného prepínacieho ventilu.

Kotly sú určené pre použitie v zložitejších hydraulických sústavách v kombinácii napr. s akumulačnými nádržami (kotly na pevné palivo, krbové vložky, tepelné čerpadlá), solárne systémy s podporou vykurovania apod. Možnosť zostavenia do kaskády až 16 kotlov po doplnení komunikačných modulov.

brotje bgb do 110 kw 2019

Sú vhodnými stacionárnymi plynovými kondenzačnými kotlami na použitie v obytných domoch a priemyselných objektoch.
Bodujú tiež v oblasti hospodárnosti.