SGB 125i, 170i, 215i, 260i, 300i, 400i, 470i, 540i a 610i

MAXIMÁLNY VÝKON NA MINIMÁLNOM PRIESTORE

Hospodárne, s dlhou životnosťou, nadpriemerne tiché a priestorovo úsporné: S vykurovacími výkonmi od 20 do 610 kW sú SGB ideálnym riešením pre veľké objekty ako sú bytové domy, administratívne komplexy a nákupné centrá. Pre tieto kotle sú štandardne priechodné v zmontovanom stave normované dverné otvory (70 cm do 300 kW a 80 cm do 610 kW).

Vyznačujú sa vysokým využitím energie s normovaným stupňom využitia až 109,7 % a optimálne se prispôsobia príslušnej potrebe tepla vďaka modulačnému rozsahu 16 popr. 20 až 100 %. U zákazníkov a montážnych firiem získavajú kotle SGB naviac kladné body tiež za nekomplikovanú a ľahkú inštaláciu ako aj za príslušenstvo ako sú kaskádové sety, poistné skupiny, systém spalinových ciest a ďalšie.

Hlavné výhody hovoriace v prospech zariadení

 • tepelné výkony od 20 do 610 kW
 • extrémne hospodárny vysoký normovaný stupeň využitia až 109,7 %
 • nezvyklý rozsah modulácie u stacionárnych kotlov od 16 resp. 20 do 100 %
 • ľahká preprava a manipulácia – maximálna šírka 800 mm pre SGB všetkých výkonov
 • kompaktný, dokonalý tvar, veľmi tichá prevádzka
 • pripojenie odťahu spalín voliteľne zhora nebo zozadu
 • energeticky úsporná, komfortná prevádzka prostredníctvom ekvitermnej regulácie ISR-Plus
 • rozsiahle príslušenstvo: kaskádové sety, zberač odťahu spalín, neutralizačná stanica a bezpečnostné skupiny
 • možnosť inštalácie nezávislej na vzduchu v miestnosti (pripojenie zozadu alebo z boku)
 • nízke montážne náklady – kotle sú dodávané v stave pripravenom na pripojenie na vykurovací systém
 • možnosť zostavovania do kaskád – až 16 kotlov s celkovým výkonom 9.760 kW

Ďalšie informácie nájdete v priloženom letáku.

broetje sgb 2019

Leták na stiahnutie

brötje sgb 2019

SGB 125i, 170i, 215i, 260i, 300i, 400i, 470i, 540i a 610i – stacionárne kondenzačné plynové kotly s účinnosťou až 109,7% s inovovaným horákom pre moduláciu 16 – 100% výkonu, s optimálnou prostredníctvom počítačovej simulácie vyvinutú geometriou výmenníka a vstavanou reguláciou umožňujúci rozšírenie pre obsluhu až 3 zmiešavacích okruhov priamo z jedného kotla. Komunikačný modul umožňuje pripojenie na nadradenú reguláciu alebo zostavenie kaskády až 16 kotlov (9.760 kW!). Výhodou sú tiež montážne rozmery – šírka do 300 kW 70 cm a do 610 kW 80 cm a variabilita napojenia odťahu spalín aj nasávanie spaľovacieho vzduchu. Tieto vlastnosti ich predurčujú k využitiu pre nájomné domy, penzióny, podnikateľské a kancelárske komplex alebo nákupné centrá.

broetje sgb 2019