WGB 50i, 70i, 90i, 110i

VÝKONOVO SILNÝ, EKOLOGICKÝ A EFEKTÍVNY

Získať nielen lepšiu kontrolu, ale aj možnosť ovplyvňovať náklady na vykurovanie, ktoré tvoria často aj 70 % z celkových nutných prevádzkových výdajov, je prianím každého dobrého hospodára. Či už sa jedná o majiteľa, nájomníka, popr. správcu, úspornejší a v poslednej dobe aj ekologickejší spôsob vykurovania hľadajú všetci. Ich požiadavkám v prípade väčších kotolní komerčných, administratívnych, alebo bytových objektov dobre vyhovejú plynové kondenzačné kotle BRÖTJE ECO THERM PLUS WGB 50i – 110i, ktoré sú veľmi úsporné a ekologické a pritom dostatočne silné a výkonné.

Prevádzkované môžu byť závislé na vzduchu z miestnosti (B), alebo nezávislé na vzduchu z vnútornej miestnosti (C) s certifikovaným systémom odvodu spalín. Samozrejmosťou sú komfort obsluhy vrátane možnosti vzdialeného pripojenia, varianta zostavovania do inteligentných kaskád s veľkým počtom vykurovacích okruhov a kombinácie s inými vykurovacími zdrojmi.

Hlavné výhody hovoriace v prospech zariadení

  • vykurovacie výkony v rozsahu 10 – 110 kW pri kompaktných rozmeroch a malom priestore zariadenia
  • extrémne hospodárny vďaka veľkému rozsahu modulácie 20 – 100 % menovitého výkonu
  • vysoké využitie energie, normovaný stupeň využitia cez 109 %
  • vysoko efektívny, do formy odlievaný, výmenník s veľkým podielom kremíku a ochranným nanopovlakom
  • žiadne bočné montážne alebo servisné odstupy
  • substitučný diel pre možnosť integrácie moderného čerpadla s permanentným magnetom
  • bohaté softwarové vybavenie z výroby s možnosťou ďalšieho rozširovania
  • po hydraulickej a regulačnej stránke ľahké zostavovanie do kaskád až 16 kotlov
  • ohrev teplej vody je možné pritom umiestniť pred alebo za hydraulickým vyrovnávačom (anuloidom)
  • najnižšie emisie NOx a CO2 v danej kategórií

Ďalšie informácie nájdete v priloženom letáku.

broetje wgb 50-110

Leták na stiahnutie

broetje wgb 110

WGB 50i, 70i, 90i a 110i – nástenné kondenzačné plynové kotly, s 2 miestami pre rozšírenie regulácie pomocou rozširovacích AVS modulov napr. o 3 samostatné zmiešavané vykurovacie okruhy, solárny okruh a komunikačný modul pre napojenie na externú reguláciu. Kotly je možné riadiť aj z iných nadradených reguláciou pomocou napätia 0-10V bez nutnosti doplnenia ďalšieho prevodníka. Možnosť ohrevu teplej vody v externom zásobníku. Kotly sú určené pre použitie v zložitejších hydraulických sústavách v kombinácii napr. s akumulačnými nádržami (kotly na pevné palivo, krbové vložky, tepelné čerpadlá), solárne systémy s podporou vykurovania apod. Možnosť zostavenia do kaskády až 16 kotlov po doplnení komunikačných modulov.

broetje wgb 110