WHBS 14D, 22D a 30D

EKONOMICKÉ, ĽAHKO OVLÁDATEĽNÉ A S NOVÝMI MOŽNOSŤAMI

Tieto kotly, sú na ovládanie to najjednoduchšie a najúspornejšie riešenie tepelnej kondenzačnej techniky. Sú síce podobne ako predchádzajúce rady určené primárne pre jeden vykurovací okruh a prípravu teplej vody, ale vďaka inováciám na riadiacej doske ponúkajú možnosť nového rozšíreného komfortu obsluhy a ich včlenenie do zložitejších vykurovacích systémov.

Pretože ani vstupné investície, ani prevádzkové náklady nepredstavujú dramatický útok na peňaženku, môže si zákazník tiež vďaka týmto výrobkom dostatočne vychutnať teplo aj komfort ohrevu teplej vody buď v externom ohrievači (napr. BRÖTJE BS 120, 160) v spojení s modelom WHBS alebo v priestorovo úsporným modelom WHBC s integrovaným doskovým výmenníkom tepla pre prietokový ohrev TV.

Rovnako tento rad kondenzačnej techniky Brötje má kotlový výmenník kompaktný (liaty z jedného kusu) z nekorodujúcej hliníkovej zliatiny s obzvlášť veľkým podielom kremíka. Táto zliatina vykazuje vynikajúcu tepelnú vodivosť, čo zvyšuje účinnosť kotla a tým znižuje náklady na vykurovanie. Okrem ochrany proti korozívnym účinkom kondenzačnej vody je výmenník opatrený zo strany spalín novým typom ochranného povlaku, ktorý výrazne predlžuje životnosť zariadenia.

Hlavné výhody hovoriace v prospech zariadení

  • hospodárne vďaka priaznivej cene a účinne modulovaným horákom aj efektívnemu využitiu energie: normalizovaný stupeň využitia až 109 % – bežné úspory nákladov na kúrenie 16 % a oproti starším zariadeniam až 30 %, rozsah modulácie od 22 % do 100 %
  • ekologické riešenie vďaka nízkym emisiám hlboko pod limitnými hodnotami európskych noriem – šetrí životné prostredie aj vrecko zákazníka
  • WHBC 24 a 33 kW zaisťuje vysoký komfort ohrevu úžitkovej vody vďaka integrovanému doskovému tepelnému výmenníku (až 12 l/min)
  • priamo z kotla WHBC je možné ľahko manuálne dopúšťať vodu do vykurovacieho systému prostredníctvom vstavaného ventilu
  • riadiaca doska kotla LMU umožňuje bez ďalšieho doplňovania už v základe možnosť pripojenia termostatu on-off alebo komunikatívneho a úspornejšieho Open Therm regulátoru zvyšujúceho komfort obsluhy
  • v spojení s reguláciou SIEMENS RVS je možné pri využití samostatných oddymení zostavovať kotle do kaskád a včleňovať do zložitejších vykurovacích systémov
  • v rámci inovačných trendov je po novom umožnené pripojenie odťahu spalín 60/100 – vhodné pre ľahkú výmenu starších kotlov
  • štvorstupňové úsporné čerpadlo UPM3 Flex riadené PWM signálom moduluje otáčky v náväznosti na výkon horáku. Minimálny počet otáčok je možné navoliť priamo na čerpadle výberom odpovedajúceho stupňa. (Výhoda – napr. pri priamom napojení kotla na podlahové kúrenie, kedy sú vyžadované maximálne otáčky čerpadla vo všetkých režimoch výkonu kotla)
  • ľahšia a pohodlnejšia inštalácia, pripojenie, obsluha aj servis kotla

Ďalšie informácie nájdete v priloženom letáku.

broetje whbs whbc 2019

Leták k stiahnutiu

broetje whbs

WHBS 14D, 22D a 30D – nástenné kondenzačné plynové kotly určené pre jeden priamy vykurovací okruh s možnosťou jednoduchej priestorovej alebo ekvitermickej regulácie. Ohrev teplej vody môže prebiehať v externom zásobníku pri použití prepojovacej sady. Priamo zo základnej dosky LMU možno regulácii kotla riadiť OpenTherm. Zostavenie je možné aj do jednoduchých kaskád.

NOVINKA
broetje whbs whbc